Casa de tip familial

Casa de tip familial

Serviciul de deservire socială casa de tip familie (beneficiarii)

 

 1. Casa de tip famiial-reprezintă o instituţie creată în baza unei familii complete ,care oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui educator.
 2. În sensul prezentului Regulament,termenii şi definiţiile utilizate semnifică; părinte- educator-persoana selectată şi aprobată conform prevederilor prezentului Regulament,care asigură la domiciliu sau îngrijirea,creşterea şi educarea temporară a copilului în vederea asigurării reîntegrării lui în familia biologică sau extinsă,instituirii tutelei/curatelei,adopţiei sau altor forme de îngrijire de tip familial;

familia părintelui-educator-persoanele care locuiesc în familia părintelui educator,cu excepţia copilului/copiilor plasaţi temporar în casa de copii de tip familial.

 

REGULAMENTUL casei de copii de tip familial

 1. Dispoziţii generale
 2. Casa de copii de tip familial (în continuare – CCTF) reprezintă o instituţie creată în baza unei familii complete, care oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui- educator.
 3. în sensul prezentului Regulament, termenii şi definiţiile utilizate semnifică:

părinte-educator – persoană selectată şi aprobată conform prevederilor prezentului Regulament, care asigură la domiciliul său îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului în vederea asigurării (re)integrăriilui în familia biologică sau extinsă, instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau altor forme de îngrijire de tip familial;

familia părintelui-educator – persoanele care locuiesc în familia părintelui- educator, cu excepţia copilului/ copiilor plasaţi temporar în casa de copii de tip familial.

 1. Scopul, obiectivele şi principiile de organizare a CCTF
 2. Scopul CCTF este protecţia copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească, socializarea şi, după caz, (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare.
 3. Obiectivele CCTF sînt:
 4. îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv, conform standardelor de calitate;
 5. asigurarea dezvoltării copilului plasat în CCTF corespunzător particularităţilor de personalitate şi de vîrstă ale lui;
 6. facilitarea, în caz de posibilitate, a (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau adoptatoare;
 7. facilitarea socializării copiilor şi pregătirea lor pentru viaţa independentă după atingerea vîrstei majoratului.
 8. Principiile care stau la baza organizării CCTF sînt următoarele:
 9. respectarea interesului superior al copilului;
 10. respectarea dreptului copilului de a creşte şi a fi educat în familie;
 11. respectarea identităţii copilului;
 12. menţinerea legăturilor cu familia biologică a copilului;
 13. plasarea împreună a fraţilor şi surorilor;
 14. respectarea opiniei copilului;
 15. nondiscriminarea;
 16. abordarea individualizată multidisciplinară;
 17. accesul la servicii de calitate;
 18. confidenţialitatea informaţiei despre copil şi familia sa.